Skip to main content

Dutch Survey: Automation of customer service, automation and developments around ESG within Dutch companies

This two-part exclusive survey, conducted by DirectResearch on behalf of Appian, shows the challenges of Dutch companies with regard to their customer service objectives and automating customer processes and data. You can also read more about the status of ESG within Dutch companies and what employees think is needed to achieve ESG goals to meet customer and regulatory requirements.
 

Onderzoek:
De automatisering van klantbediening en ontwikkelingen rondom ESG binnen Nederlandse bedrijven

Dit tweedelige exclusieve onderzoek, uitgevoerd door DirectResearch in opdracht van Appian, toont de uitdagingen van Nederlandse bedrijven ten aanzien van hun customer service doelstellingen en het automatiseren van klantprocessen- en data. Ook leest u meer over de status van ESG binnen Nederlandse bedrijven en wat medewerkers denken dat nodig is om de ESG-doelstellingen te bereiken om te voldoen aan de eisen van klanten en toezichthouders.

Download het onderzoeksrapport hier. 

 

Download the research report (in Dutch)